Kullanma koşulları

1. Genel hükümler

1.1. İş bu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), cryptouniverse.io adresinde bulunan Cryptouniverse bulut madencilik hizmetleri sitesinin Yönetimi ile Website'nin Kullanıcı arasında ilişkileri düzenler.

1.2. TSite yönetimi, Sözleşmenin herhangi bir maddesinde değişiklik yapabilir, bunları düzenleyebilir ve Kullanıcıya bildirmeden yeni hükümler ekleyebilir. Sözleşmede değişiklik yaptıktan sonra web kaynağını kullanmaya devam eden kullanıcı, bunları tamamen kabul eder.

1.3. Site yönetimi, sunulan Sözleşmedeki değişiklikleri kontrol etmek için Kullanıcıya kişisel sorumluluğu atar.

1.4. Sunulan Sözleşmenin konusu cryptouniverse.io sitesinin kullanım olanaklarına erişimdir. Sözleşme, katılımcılar - Site Yönetimi ve Kullanıcı için yasal olarak bağlayıcıdır.

1.5. Kullanıcı, kayıt formunu doldurmadan önce bu Sözleşmenin hükümlerini incelemeyi taahhüt eder. Kayıt olarak, Kullanıcı sunulan Sözleşmenin tüm hükümlerinin tam olarak kabul edildiğini teyit eder.

2. Kayıt

2.1. Sitenin kullanıcısı sadece yetişkin olabilir. Kayıt yaparken bunu onaylıyorsunuz.

2.2. Web kaynağının gerekliliklerine uygun olarak Sitede kayıtlı bir kişi kullanıcı olarak kabul edilir.

2.3. Kayıt olmak için, formdaki uygun alanları doldurmanız ve otomatik olarak e-posta hesabınıza gönderilecek talimatları izleyerek kaydı doğrulamanız gerekmektedir.

2.4. Kayıt sürecini başarıyla geçen her kullanıcıya bir kişisel numara (ID) atanır.

2.5. Kişisel Alanında şüpheli etkinlik tespit edilirse, şifreye yetkisiz erişim veya oturum açma olursa, Kullanıcı Site Yönetimine bildirimde bulunmalıdır.

2.6. Kullanıcı, hesabında yapılan her işlem için sorumludur.

3. Hizmetler

3.1.Sunulan Sözleşmeyi kabul eden Kullanıcı, Site Yönetimi'ne servis hizmetlerin verilmesine yetki verir. Site Yönetimi ve Kullanıcı arasında "Madencilik Anlaşması" imzalanır. Anlaşma hükümlerine göre, Site Yönetimi, Kullanıcı tarafından seçilen tarife dayalı olarak Kripto para birimlerinin üretimi için belirli bir miktarda bilgi işlem gücü vermektedir.

3.2. Kullanıcı, kripto para birimin madenciliği hizmetini sadece kendi adına, kârını almak ve olası riskleri gerçekleştirmek için kullanabilir. Sözleşmenin bu fıkrasının ihlali, Yönetim tarafından tek taraflı olarak Madencilik Anlaşmanın sona erdirilmesi için bir mazeret olarak olabilir..

4. Sitenin kullanımı ve yetenekleri

4.1. Web kaynağının hizmetlerine erişim sadece aktif bir hesaba kayıtlı bir Kullanıcıya açıktır.

4.2. Bazı durumlarda (üçüncü şahısların yetkisiz eylemlerinden hesapların korunması için), Yönetim kendi kimliğini teyit eden Kullanıcı belgelerini talep edebilir.

4.3. Yönetim tarafından yönetilen site ve kaynak sayfalarında içerikler Yönetime aittir.

4.4. Sistemdeki kişisel bakiyesine para aktaran kullanıcı, gelen tüm işlemlerin, seçilen tarife göre, madencilikten kâr etmek ve hizmetler için ödeme yapmak için yapıldığını teyit eder.

5. Sorumluluk ve risk uyarısı

5.1. Kripto para birimleri ile ilgili herhangi bir faaliyet bir takım risklerle ilişkilidir. Kripto para biriminin merkezsizleştirildiği ve cirolarının net bir şekilde düzenlenemeyeceği, kuru oldukça uçucudur, üretimin karmaşıklığı sürekli değişmekte göz önüne alındığında, tarifelerin büyüklüğü ve Madencilik Sözleşmesinin diğer detayları değiştirilebilmektedir. Kullanıcı, çıkarılmış kripto para biriminin değerindeki değişiklikle ilişkili tüm riskleri üstlenir. Kullanıcı ayrıca, bilançosundaki kripto para birimlerinin yönetiminden ve üçüncü taraflarca kendisine verilen herhangi bir ücret veya zarardan sorumludur.

5.2. Sitede yayınlanan veya hizmetimizin resmi iletişim kanalları aracılığıyla (tarifelerin ayrıntıları dahil) iletilen herhangi bir bilgi değiştirilebilir.

5.3. Sitenin Yönetimi, ödeme sistemlerinin, bankaların kusurunun ve ayrıca mücbir sebeplerin ve / veya elektrik, telekomünikasyon ve diğer mühendislik ağlarındaki arızaların neden olduğu kesintiler veya arızaların neden olduğu hizmetin çalışmasındaki herhangi bir gecikme ve teknik arıza için sorumluluk kabul etmez.

5.4. Kullanıcı, web kaynağının işlevselliği ve kabiliyetlerinin tam kullanımı için uygun olan cihaz ve teknik araçlara sahip değilse, sitenin Yönetimi, web kaynağının doğru şekilde çalışmasından sorumlu değildir.

5.5. Sunulan Sözleşmeyi kabul eden Kullanıcı, hileli eylemlerde bulunup bulunmadığı veya kasten yanlış bilgi dağıttığı takdirde Yönetimine karşı iddiaların reddedildiğini teyit eder. Kullanıcı ayrıca, Yönetim tarafından kendilerine sağlanan tüm verilerin doğruluğu, kanunun ihlal edilmesi ve Kullanıcı hesabında işlenen üçüncü tarafların eylemlerinin sorumluluğunu üstlenir.

6. Site Yönetiminin Hakları

6.1. Yönetim, ilgili resmi talebin iadesi durumunda, Kullanıcı'nın kişisel verilerini, kolluk kuvvetlerine aktarma hakkını saklı tutar. Ayrıca, Kişisel verilerin açıklanması, Kullanıcı'nın, Sözleşme'nin hükümleri ve Hükümleri ile sunulan kurallara ve hükümlere aykırı olduğunu ve Yönetime ve diğer servisin Kullanıcılarına zarar verdiğini belirlemek için mümkündür.

6.2. Kullanıcı tarafından sunulan Sözleşme hükümlerinin ihlali durumunda, Yönetim önceden Kullanıcıya bildirimde bulunmaksızın Siteye erişimi kısıtlama veya tamamen engelleme hakkını saklı tutar.

6.3. Yönetim, Hizmetlerin hükmünü sona erdirme ve Kullanıcı'nın hileli faaliyetlerden, gizli bilgilerin çalınmasından, telif hakkı ihlaline ve diğer fikri mülkiyet haklarından şüphe edildiğinden şüpheleniliyorsa, hesaba ve web kaynağına erişimi engelleme hakkını saklı tutar. Erişimin kısıtlanması veya tam engelleme, Yönetim tarafından Kullanıcıya haber verilmeksizin gerekçesiyle yerine getirilmektedir.

7. Madencilik Sözleşmesi'nin statüsünün değiştirilmesi

7.1. Yönetim, Kullanıcı'nın mülkiyet haklarını ihlal etmeden tek taraflı olarak Sözleşmenin işleyişini durdurabilir.

7.2. Kullanıcı, daha önce Proje Yönetimine bildirimde bulunarak Sözleşmenin durumunu değiştirebilir, işlemlerini uzatabilir veya durdurabilir.

7.3. Yönetim, içinde etkinlik olmayan kullanıcı hesaplarını silebilir. Hesabın bakiyesinden sonra bir ay içinde Madencilik Sözleşmesi'nin ödenmesi için ikmalin olmaması durumunda silinebilir.

8. Mücbir Sebepler

8.1.Proje Yönetimi, mücbir sebepler tarafından kışkırtılan Anlaşma ve Madencilik Sözleşmesinin şartlarına uyulmasından sorumlu değildir.

8.2.Mücbir sebepler, tarafların Anlaşmaya olan isteğine bağlı olmayan ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinin imkansızlığına yol açacak öngörülemeyen olayları içerir. Mücbir sebepler, savaş ve düşmanlık, terör eylemleri, doğal afetler, salgın hastalıklar, her türlü doğal afet, darbe, sivil huzursuzluk, kazalar ve insan kaynaklı felaketler ile Madencilik Sözleşmesinin koşulların tam olarak uygulanmasını engelleyebilecek diğer durumları içerir.

8.3. Mücbir sebeplerin karmaşık hale getirilmesi veya Madencilik Anlaşmasının şartlarını yerine getirmesinin imkânsız hale getirilmesi durumunda, Yönetim, Kullanıcıları olay hakkında derhal haberdar eder. Antlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi geçici olarak durdurulacaktır. Bu durumda, sözleşmenin geçerliliği mücbir sebep süresine bağlı olarak uzatılacaktır. Mücbir sebep uzarsa, Yönetim, hizmetlerini sunmayı durdurabilir.

8.4. Yönetim, mevcut yönetmelikle ilgili ihtilafların önlenmesi için mevcut zaman için belirlenen fiyat üzerinden Kullanıcılardan Kripto para birimi üretimi için tüm aktif sözleşmeleri satın alabilir. Bu durumda, kayıt sırasında Kullanıcı tarafından belirtilen posta kutusuna önceden (7 gün) ilgili bir bildirim gönderilecektir.